ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  อบรมสัมมนาพัฒนาการทำแผนฝึกสมรรถนะอาชีพและการวัดประเมินผล ของครูฝึกในสถานประกอบการอาชีวศึกษาระบบทวิภา 
  ร่วมงานสัมมนา NORTHERN SMART SMEs 2016  
  ร่วมไว้อาลัย 
  บริจาคโลหิต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  สัมภาษณ์งานนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี 
   ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 
  เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  514  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    33/52

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>