ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  งานเปิดโลกฝีมือชน คนพันธุ์ R’59 “ปลุกยักษ์ให้ตื่น” 
   วอศ.ลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา 
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
  โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาวัฒนธรรมต่างประเทศ  
  ขอเชิญร่วมงาน "ปลุกยักษ์ให้ตื่น" 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 
  ชมรมภาษาจีนจัดประกวดร้องเพลงเทิดพระคุณแม่ 
  พิธีลงเสาเอก อาคารใหม่ อาคารศูนย์วิทยบริการ 
  อบรมนักเรียน นักศึกษาแกนนำห้องเรียนสีขาว 
  กิจกรรมรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ" 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    33/56

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>