ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  สัมภาษณ์งานนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี 
   ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 
  เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
   ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร 
  รดน้ำดำหัว 
มีข้อมูลทั้งหมด  500  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    32/50

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>