ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   รับเหรียญรางวัลแข่งขันกีฬาระดับชาติ “อาชีวะเกมส์” ’59 
  นักศึกษารางวัลพระราชทาน 
  บริจาคโลหิต 
   พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะระดับหน่วย 
  แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 
  ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 
  โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 
  นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. 
  แจ้งให้นักเรียนระดับ ปวช.1 ร่วมพิธีเปิดการประชุมองค์การฯ 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    32/56

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>