ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กิจกรรม Chinese Summer Camp 
  เอกสารนี้เป็นเกณฑ์ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง 
  วอศ.ลป. ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2559 
  ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2559 
  อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
  วันแห่งความสำเร็จ 
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2558 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้น ชั่วโมงละ 1 บาท  
  ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง 
  กีฬา อพร.สัมพันธ์ 58 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    32/48

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>