ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 
  การติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน 
  รับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร 
  รางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559” 
  รางวัลโครงการต้นแบบระดับประเทศ 
   พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ขอเชิญ นักศึกษา ร่วมโหวดไลค์ให้กำลังใจ การประกวดสไลด์โชว์  
   มุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ ถึงครูเกษียณ  
  สัมมนาวิชาการเลขานุการมืออาชีพ 
  โครงการบ่มเพาะนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    31/56

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>