ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี 
  กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
  รับรางวัลประกวดโครงการคหกรรมศาสตร์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอเชิญร่วมงาน Open House’59 เปิดโลกอาชีพ 
  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
  ร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) 2559 
  ศึกษาดูงาน ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29 THE ONLY ONE IN THE WORLD 
   โครงการ คนพันธุ์ R หัวใจกล้าแกร่ง 
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 
  รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
มีข้อมูลทั้งหมด  500  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    19/50

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>