ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน 
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
  แนะนำครูพิเศษสอน 
   โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ 
  สาธิตอาชีพอิสระ ในงาน “E-job fair 2017” 
  ร่วมงานประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2560 
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    17/56

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>