ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัย 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประกวดพานไหว้ครู 
  บริจาคโลหิต 
  รับมอบสื่อการสอน STEM EDUCATION 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการบัญชี 
  พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) 
  กิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจร 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    16/56

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>