ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ชนะเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอศจ. 
  โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติด 
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
  รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีเด่น 
  รางวัลคนดีศรีอาชีวะ 
  ขอเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 12  
  แนะนำโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    15/56

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>