ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่วมงานประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2560 
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการ ค่ายพลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  งานรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ 
  กิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 
มีข้อมูลทั้งหมด  500  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    12/50

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>