ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ต้อนรับ นศท. ว.อาชีวศึกษาแพร่ มาศึกษาดูงาน   
  ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์   
  เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครลำปาง   
   ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง)    
  ทำบุญถวายสลากภัต   
  งานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ ประจำปี 2560 
  การเซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  การสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
   งานมุทิตาจิต “จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ” 
   แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>