วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มของผู้เรียนอาชีวศึกษา   
  การประชุมสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด และทำสัญญาฝึกงาน ในสถานประกอบกา   
  รับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อศจ.ลำปาง   
   ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ   
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
  งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ 
  ว.อาชีวศึกษาลำปางจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 
  รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม 
  พิธีวางพวงมาลางาน “วันรพี” 
มีข้อมูลทั้งหมด  596  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>