ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แนะนำโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560   
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)   
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัย 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประกวดพานไหว้ครู 
  บริจาคโลหิต 
  รับมอบสื่อการสอน STEM EDUCATION 
มีข้อมูลทั้งหมด  408  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>