ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา   
  ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา   
  ประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ศึกษาดูงานด้านการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน 
  ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
  อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศเลื่อนวันเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 
มีข้อมูลทั้งหมด  709  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>