ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์ 
  รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และโครงงานคุณธรรมต้นแบบ 
   พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 
  นักเรียน นักศึกษาร่วมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
  รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 
  นำเสนอนิทรรศการโครงการวิชาชีพ 
  งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ 
  วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 81 ปี 
  มอบคู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
มีข้อมูลทั้งหมด  616  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>