ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561   
  ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้ PLC   
  รับสมัครนศ.ระดับป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี   
  โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561   
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   
  มุทิตาจิตแด่ครูสมพร สารสมุทร สาขาวิชาการบัญชี 
  ร่วมงานวันนักข่าว 
   พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบสอบคัดเลือก (เฉพาะบางส 
มีข้อมูลทั้งหมด  525  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>