การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 656 ครั้ง
 ประกาศ : 24 มิถุนายน 2563 09:16:36    

หลังการเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาตอบแบบฟอร์มบันทึกการเข้ารับฟังการปฐมนิเทศฯ
โดยบันทึกได้จนถึงวันที่ 5 ก.ค. 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น

แบบฟอร์มบันทึกการเข้ารับฟังการปฐมนิเทศฯ