แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 2,737 ครั้ง
 ประกาศ : 24 เมษายน 2562 10:05:53    

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปวช กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปวส กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

- รายละเอียดการชำระเงิน ดาวน์โหลดรายละเอียด

- การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร คลิกที่นี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 2 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวช. 3 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 2 ดาวน์โหลด