ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 รอบทั้วไป ระดับ ปวช และ ปวส
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 1,124 ครั้ง
 ประกาศ : 28 เมษายน 2560 15:46:09    

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส

- รายละเอียดการ ชำระเงิน และ รายงานตัว