แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 นักเรียน นักศึกษา (รอบรับตรง)
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,309 ครั้ง
 ประกาศ : 09 มกราคม 2560 08:57:57    

แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560
สำหรับนักเรียน นักศึกษา รอบรับตรง
** รหัสประจำตัวนักศึกษาดูได้ที่นี้  "รหัสลงทะเบียน"
***** และ  ตัวเลขจำนวนเงินค่าลงทะเบียน  ให้ยึดจากการดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคารนี้

ระดับ ปวช.1
ลำดับ ห้อง ดาว์นโหลด
1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Download
2 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต Download
3 การบัญชี Download
4 การบัญชี (MEP) Download
5 การตลาด Download
6 การเลขานุการ Download
7 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป Download
8 แฟชั่นดีไซน์ Download
9 อาหารและโภชนาการ Download
10 อาหารและโภชนาการ (MEP) Download
11 คหกรรมเพื่อการโรงแรม Download
12 วิจิตรศิลป์ Download
13 การออกแบบ Download
14 เทคโลโลยีศิลปกรรม Download

ระดับ ปวส.1
ลำดับ ห้อง ดาว์นโหลด
1 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ Download
2 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก Download
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ Download
4 การบัญชี Download
5 การบัญชี (พิเศษ) Download
6 การบัญชี (MEP) Download
7 การตลาด Download
8 การตลาด (พิเศษ) Download
9 การตลาด (ทวิภาคี) Download
10 การเลขานุการ Download
11 การจัดการสำนักงาน Download
12 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป Download
13 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ Download
14 อาหารและโภชนาการ Download
15 อาหารและโภชนาการ (MEP) Download
16 บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี) Download
17 บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) Download
18 การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ Download