ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,264 ครั้ง
 ประกาศ : 01 เมษายน 2563 17:42:59    

- ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบสอบคัดเลือก ระดับ ปวช.
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบสอบคัดเลือก ระดับ ปวส.