ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตารับตรง) 1/2563
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,295 ครั้ง
 ประกาศ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 11:43:15    

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รอบโควตารับตรง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- รายละเอียดการชำระเงินระดับ ปวช. 1 ดาวน์โหลด
- รายละเอียดการชำระเงินระดับ ปวส. 1 ดาวน์โหลด
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมสหกรณ์ (จ่ายในวันมอบตัว) ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1 ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 ดาวน์โหลด
****** รหัสลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาดูได้จากประกาศ
>> ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2563<<