ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (รอบสอบทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1/2562
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 3,916 ครั้ง
 ประกาศ : 05 เมษายน 2562 23:34:38    

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (รอบสอบทั่วไป)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

- รายละเอียดการชำระเงินระดับ ปวช. 1 ดาวน์โหลด

- รายละเอียดการชำระเงินระดับ ปวส. 1 ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 ดาวน์โหลด

****** รหัสลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาดูได้จากประกาศ
>> ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอบทั่วไป) <<


หมายเหตุ

  • ค่าลงทะเบียนเรียนส่วนนี้ไม่รวมค่าสมาชิกสหกรณ์ เครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ที่นักศึกษาต้องสั่งจองที่งานกิจกรรมสหกรณ์ >> ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ที่นี้ <<

  • ค่าลงทะเบียนที่ชำระแล้ว วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  • อัตราค่าลงทะเบียนนี้ เป็นค่าลงทะเบียนเบื้องต้น อาจมีการเก็บเพิ่มเติม หากมีการเพิ่มรายวิชาเรียนหรือ ค่า ธรรมเนียมอื่น