ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 2,086 ครั้ง
 ประกาศ : 03 เมษายน 2561 15:40:02    
ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษา ระดับ ปวช

ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษา ระดับ ปวสใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช

ใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส

*****  รหัสลงทะเบียน ในการชำระเงิน ดูได้จากผลการประกาศคัดเลือกนักศึกษา
*****  กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2561 เท่านั้น