สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช. 2 และ ปวช. 3 ทำแบบสอบถามการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค วอศ.ลำปาง
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,037 ครั้ง
 ประกาศ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 13:03:48    

การสร้างมาตรวัดการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรควิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

คลิกที่นี่  เริ่มทำแบบสอบถาม