วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
 ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภทโควตารับตรง ภาคเรียนที่ 1/2561
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,287 ครั้ง
 ประกาศ : 24 มกราคม 2561 10:12:11    

แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 ดาวน์โหลด

****** รหัสลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาดูได้จากประกาศ
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561