การสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 213 ครั้ง
 ประกาศ : 14 กันยายน 2560 10:15:13    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดอบรมการสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVE เพื่อการพัฒนาคุณภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดำเนินงานโดยครูภาษาอังกฤษ แผนกวิชาทักษะชีวิต และนักศึกษาแกนนำระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี จัดอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นระยะเวลา 2 วัน คือ ระดับชั้น ปวช. 3 เข้ารับฟังการสาธิตในวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 60 และ ระดับชั้น ปวส.2 เข้ารับฟังการสาธิตในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 60