แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 648 ครั้ง
 ประกาศ : 06 กันยายน 2560 14:45:27    
2-3 ก.ย. 60 นักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย และพันธมิตรอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง มีตัวแทนนักเรียนจำนวน 5 คนเข้าสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โดยมีครูปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ และครูอาภัสรา พลละคร เป็นผู้ควบคุม