ร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 253 ครั้ง
 ประกาศ : 06 กันยายน 2560 11:04:03    
2-3 ก.ย. 60 นักเรียนแกนนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”จัดโดยชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้สมาชิกแกนนำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และเพื่อสร้าง พัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีครูทิพย์ภิญญา ผลิดใบ เป็นผู้ควบคุม ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง