รับการประเมินสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติการเป็นเลิศ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 612 ครั้ง
 ประกาศ : 07 กันยายน 2560 09:15:02    
5 ก.ย. 60 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ การประเมินสภาพจริง  “รางวัลสูงสุดสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล)” ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง