พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 521 ครั้ง
 ประกาศ : 30 สิงหาคม 2560 10:19:25    
29 ส.ค. 60 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาร่วมพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง