นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 570 ครั้ง
 ประกาศ : 30 สิงหาคม 2560 11:00:11    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 29-30 ส.ค. 60 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ นำมาดำเนินงานปฏิบัติจริงด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจโดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เป็นผู้ดำเนินงานนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการประเมินผลวิชาโครงการ ณ หอประชุมด้านล่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง