กิจกรรมนำเยาวชนพบนายกรัฐมนตรีผ่านระบบเครือข่ายทางไกล
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 379 ครั้ง
 ประกาศ : 11 สิงหาคม 2560 10:53:56    
9 ส.ค. 60 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย กิจกรรมนำเยาวชนพบนายกรัฐมนตรีผ่านระบบเครือข่ายทางไกล (Video Conference) จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางโดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดกิจกรรมและซักซ้อมการนำเยาวชนพบนายกรัฐมนตรีผ่านระบบเครือข่ายทางไกล มีครูวรรณนภา ไกวัลย์อาภรณ์ เป็นผู้ควบคุมนักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง