บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 459 ครั้ง
 ประกาศ : 09 สิงหาคม 2560 14:27:46    
นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 7 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี