ร่วมงาน “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 413 ครั้ง
 ประกาศ : 08 สิงหาคม 2560 17:34:10    
8 ส.ค. 60 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมงาน “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ และได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 รวมถึงเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยมีครูภานิตา ยศปัน เป็นผู้ควบคุมณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง