โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 363 ครั้ง
 ประกาศ : 08 สิงหาคม 2560 13:51:29    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ดำเนินการโดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความต้องการด้านการเรียนการสอนอาชีพระยะสั้นของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยจัดอบรมให้กับผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป จำนวน 4 วิชา คือ ขนมอบยอดนิยม, อาหารว่างยอดนิยม, ดอกไม้จันทน์ และงานปักและประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 5 ส.ค. – 10 ก.ย. 60 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง