พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 565 ครั้ง
 ประกาศ : 06 กรกฏาคม 2560 09:09:04    
5 ก.ค. 60 นายมานิตย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เป็นประธานตัดริบบิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 “เขลางค์นครเกมส์” โดยมีว่าที่ ร.ต.สุขุม กาญจนสุรกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ กล่าวรายงาน และนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับ ซึ่งว.อาชีวศึกษาลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 5-6 ก.ค. 60 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างจริงจัง พัฒนาผู้มีความสามารถเชิงกีฬาไปสู่ระดับชาติต่อเนื่องสู่การกีฬาเพื่ออาชีพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 13 อศจ. 8 ประเภท จำนวน 208 คน  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง