พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 585 ครั้ง
 ประกาศ : 04 กรกฏาคม 2560 17:30:09    
1 ก.ค. 60 นายไพฑูรย์ ตัณฑานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานตัดริบบิ้นพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล ในกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 “เขลางค์นครเกมส์” โดยมีนายปรีชา การรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กล่าวรายงาน และนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับ ซึ่งว.อาชีวศึกษาลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างจริงจัง พัฒนาผู้มีความสามารถเชิงกีฬาไปสู่ระดับชาติต่อเนื่องสู่การกีฬาเพื่ออาชีพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 17 จังหวัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง