ต้อนรับครูและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE ประเทศสิงคโปร์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 613 ครั้ง
 ประกาศ : 29 มิถุนายน 2560 17:00:59    
26 มิ.ย. 60 นางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับครู และนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 9 คน ตามโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและ Institute of Technical Education : ITE ประเทศสิงคโปร์ (Teachers and Students Exchange between Lampang Vocational College and Institute of Technical Education : ITE Singapore) ITE College Central ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-7 ก.ค. 60 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนครู นักศึกษา วัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกอาเซียน โดยมีครูอานีสรา โศภนศุกร์ เป็นผู้ประสานงานนำศึกษาดูงานศูนย์ภาษาจีนภาคเหนือ วอศ.ลำปาง, สาขาวิชาคหกรรมอาหารและโภชนาการ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกงาน ณ ห้างเสรีสรรพสินค้า จังหวัดลำปาง มีนักศึกษาวอศ.ลำปาง เป็นผู้ดูแล อำนวยความสะดวก ในโอกาสนี้ ITE ประเทศสิงคโปร์ ได้มอบหนังสือภาษาอังกฤษให้แก่ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีครูกัลยา สันเทพ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง