การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 941 ครั้ง
 ประกาศ : 03 เมษายน 2560 11:29:52    
2 เม.ย. 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การสอบภาคทฤษฎี เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และการสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง