การรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 941 ครั้ง
 ประกาศ : 03 เมษายน 2560 11:22:31    
1 เม.ย. 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่วงเช้า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่วงบ่าย ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง