พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการค่ายภาษาจีน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 617 ครั้ง
 ประกาศ : 21 มีนาคม 2560 17:04:57    
11 มี.ค. 60 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา กิจกรรมค่ายภาษาจีน จัดโดยศูนย์ภาษาจีนและห้องเรียนภาษาจีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ระหว่างวันที่ 1-13 มี.ค. 60 อบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 49 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีครูอารีรัตน์ พุทธวงศ์ เป็นผู้ดำเนินการณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง