นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 664 ครั้ง
 ประกาศ : 11 มกราคม 2560 16:31:36    
ครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ นำนางสาวจตุพร มัดตลัด นักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาการตลาด ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 และรับโล่เกียรติคุณจากนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เมื่อ 11 ธ.ค. 60 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล