โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ENGLISH PLUS)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 687 ครั้ง
 ประกาศ : 11 มกราคม 2560 13:20:14    
10 ม.ค. 60 นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ตรวจเยี่ยมและติดตามผล โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับผู้ที่จะจบหลักสูตร (ENGLISH PLUS) ดำเนินงานโดยแผนกวิชาทักษะชีวิต ได้ทำการสอบบ Pre-test สำหรับนักศึกษาระดับปวช. 3 ทุกแผนกวิชา และระดับ ปวส.2 หลักสูตร Mini English Program (MEP) ณ อาคารหอประชุม และห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง