งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ สานสายใย ฟ้าชมพู”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 202 ครั้ง
 ประกาศ : 02 ตุลาคม 2563 08:59:53    
30 ก.ย. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (ภาคค่ำ) “ร้อยดวงใจ สานสายใย ฟ้าชมพู” ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 คน คือ นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ, ครูประยุทธ ภาคบุญ, ครูอังคณา สอนลาย, ครูวีระ ทองทาบวงศ์, ครูจิตต์ใส แก้วบุญเรือง และครูกฤษณา ศรีคำ ในโอกาสนี้ได้มีการมอบครุภัณฑ์จอแสดงภาพ LED Full Color ขนาดกว้าง 6.28 เมตร สูง 2.88 เมตร ราคา 772,000 บาท สำหรับติดตั้งบนหอประชุมชั้น 2 โดยชมรมผู้ปกครอง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว