พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 102 ครั้ง
 ประกาศ : 10 สิงหาคม 2563 16:00:36    
7 สิงหาคม 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้มอบหมายให้นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลแขวงจังหวัดลำปาง