กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานประกวดการเขียนและการวาดภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 101 ครั้ง
 ประกาศ : 03 สิงหาคม 2563 17:04:43    
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานประกวดการเขียนและการวาดภาพ เพื่อนำผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564