รางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับชาติ และรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 235 ครั้ง
 ประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 11:41:39    
13 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร รางวัลให้แก่ครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และงาน “มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีพุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณศูนย์การค้าเซียร์ รังสิตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี รางวัลชนะเลิศและ รางวัล Honor Award  ประเภทที่ 8สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ แผ่นเจลมาสก์หน้าปอสา Paper Mulberry Hydrogel Facial Mask และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงงาน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์สกรีนเสื้อใยธรรมชาติ จากสาหร่ายสไปโรไจรา