มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 231 ครั้ง
 ประกาศ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:31:49    
11 ก.พ. 63 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัลให้แก่ครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) คือ นางสาวธันยพร มาพิลอม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวส. ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีครูมณีนุช แสนขัติ เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ และนายวุฒิชัย ก๋าเคลือบ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563