ร่วมพิธีเปิดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ อศจ.ลำปาง ประจำปี 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 432 ครั้ง
 ประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2562 17:58:27    
19 พ.ย. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด มีนางธีลาพร คงฉิม ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้น สร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ เป็นคนกล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562 โอกาสนี้ คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้นำผลงาน โครงการ และโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง