สัปดาห์ห้องสมุดเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 211 ครั้ง
 ประกาศ : 07 สิงหาคม 2562 11:39:22    
6 ส.ค. 62 งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10 และร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาโดยเฉพาะบุหรี่ โดยมีกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10 และประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้งดสูบบุหรี่ มีนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง