นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 205 ครั้ง
 ประกาศ : 05 สิงหาคม 2562 14:04:52    
น.ส.เนตรนภา วรจักร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร