การฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 242 ครั้ง
 ประกาศ : 24 กรกฏาคม 2562 10:30:53    
14 ก.ค. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติบันทึกภาพและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561 ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมีนางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีร่วมฝึกซ้อม