ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ จัดนิทรรศการแนะแนวสายอาชีพ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 606 ครั้ง
 ประกาศ : 05 กรกฏาคม 2562 15:46:53    
4 ก.ค. 62 คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดยครูรจนา เฉลิมชัย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2562 มีผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเถินวิทยาให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอนสายอาชีพในแต่ละสาขาวิชา ได้รับความสนใจจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง