กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 273 ครั้ง
 ประกาศ : 02 กรกฏาคม 2562 18:17:31    
2 ก.ค. 62 นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2562” ในกิจกรรม รณรงค์ปลูกฝังนิสัยวินัยจราจรด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกับบริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด ได้จัดอบรม “เยาวชนลำปาง สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายใต้โครงการ “สังคมหัวแข็ง” ซึ่งเน้นการสวมหมวกนิรภัย 100% มีครูณัฐภัทร์ ไชยจักร หัวหน้างานปกครอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎจราจร และเพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกให้รักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด กิจกรรมมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย การสาธิตเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง โดยครูฝึกที่มีความชำนาญการในการขับขี่ปลอดภัยได้รับการรับรองจาก บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง